"Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: ''' Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t''' (碳氫化合物, Yîn-ngî: Hydrocarbon) he Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke yit-chúng. Liá-chúng Fa-ha̍p-vu̍t chṳ́-yû Thàn lâu ...
(Sîn hong-mien: ''' Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t''' (碳氫化合物, Yîn-ngî: Hydrocarbon) he Yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke yit-chúng. Liá-chúng Fa-ha̍p-vu̍t chṳ́-yû Thàn lâu ...)
(無差異)
910

次編輯