"Perak" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Phit-li̍t-chû''' (霹靂州, Mâ-lòi-ngî: Perak) he Mâ-lòi-sî-â ke sṳ̍p-sâm ke chû-su̍k chṳ̂-yit, ya-he Mâ-lòi Pan-tó sṳ̍p-yit ke chû tông-...)
 
無編輯摘要
"''Perak''" chhai [[Mâ-lòi-ngî]] ke yi-sṳ he [[ngiùn]], lòi-chhṳ Phit-li̍t-chû yî-chhièn chú-yeu sán-phín [[siak]] ke ngiùn-set [[ngân-set]].
Phit-li̍t-chû sú-fú he [[Yî-pó]], Yîn-koet chhṳ̍t-mìn sṳ̀-khì yî sṳ-nui fàn-yùng ke [[siak]]-khóng khôi-chhái ngia̍p chho̍k-miàng.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî==
==Ngìn-khiéu ==
==Kîn-chi==
==Yun-sû ==
==Kâu-thûng ==
==Kau-yuk==
==Hàng-chṳn khî-va̍k==
==Chú-yeu sàng-sṳ==
==Mî-sṳ̍t==
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
 
[[Category:Phit-li̍t-chû]]
714

次編輯