"Serbia-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
Kejia54kâu-liù | Kung-hien
無編輯摘要
Kejia54kâu-liù | Kung-hien
無編輯摘要
Thi 2 hàng:
'''Set-ngì-vì-â-ngî''' (Cрпски/Srpski) he [[Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k]] [[Nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî]] ke sṳ̀n-yèn, Štokavian fông-ngièn ke khì-chûng chṳ̂-yit ke phêu-chún, chṳ̂-chhièn ke phêu-chún chhṳ̂n-cho [[Set-ngì-vì Khiet-lò-thi-â-ngî]]。Set-ngì-vì-â-ngî chú-yeu chhai [[Set-ngì-vì-â]], [[Mùng-thi̍t-nui-kô-lò]], [[Pô-sṳ̂-nì-â]] lâu khì-thâ thi-fông ke Set-ngì-vì-â-ngìn sṳ́-yung.
 
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
==Thi-lî fûn-phu ==
==Fông-ngièn==
==Ngî-yîm ==
==Sṳ-mû==
==Vùn-fap==
== Chu-sṳt ==
== Chhâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
{{InterWiki|code=sr}}
 
[[Category:Ngî-ngièn]]
[[Category:Set-ngì-vì-â]]
714

次編輯