"Serbia-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Set-ngì-vì-â-ngî''' (Cрпски/Srpski) he Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k Nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, Štokavian fông-ngièn ke khì-chûng chṳ̂...
(Sîn hong-mien: '''Set-ngì-vì-â-ngî''' (Cрпски/Srpski) he Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k Nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, Štokavian fông-ngièn ke khì-chûng chṳ̂...)
(無差異)
714

次編輯