"Kazakh-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Hâ-sat-khiet-ngî''' (哈薩克語, Қазақ тілі/قازاق تىلى‎) su̍k-yî Â-ngì-thai Ngî-ne Thu̍t-kiâ Ngî-chhu̍k he Hâ-sat-khiet-chhu̍k s...)
 
無編輯摘要
'''Hâ-sat-khiet-ngî''' (哈薩克語, Қазақ тілі/Kazaq tili/قازاق تىلى‎) su̍k-yî [[Â-ngì-thai Ngî-ne]] [[Thu̍t-kiâ Ngî-chhu̍k]] he [[Hâ-sat-khiet-chhu̍k]] só sṳ́-yung ke ngî-ngièn, lâu khì-thâ su̍k Thu̍t-kiâ Ngî-chhu̍k ke mìn-chhu̍k ngî-ngièn siông-tông chiap-khiun.Hâ-sat-khiet mìn-chhu̍k he yu kú-thoi [[Vû-sûn]], [[Thu̍t-kiâ]], [[Khie-tan]], [[Mùng-kú]] tén phu-chhu̍k chhai chhòng-khì siông-chhu chûng fat-chán ke, Hâ-sat-khiet-ngî kóng-yit fûn-phu chhai pâu-koat [[Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán|Hâ-sat-khiet Khiung-fò-koet]], [[Chûng-koet]] [[Sîn-kiong Vì-ngâ-ngì Chhṳ-chhṳ-khî]] yî-khi̍p chhièn [[Sû-lièn]] thi-khî chhai-nui ke [[Chûng-Â]] thi-khî.
Hâ-sat-khiet-chhu̍k ngièn-lòi sṳ́-yung [[Kú-thoi Thu̍t-kiâ]] ke [[Ngo̍k-ngì-vòn Sṳ-mû]] vi kî-chhú ke [[vùn-sṳ]], heu-lòi kói-cho yin-yung [[Â-lâ-pak Sṳ-mû]]. Chhièn Sû-lièn kin-nui ke [[Hâ-sat-khiet-chhu̍k]] yî [[1940-ngièn]] chhái-yung [[Sî-lî-ngì Sṳ-mû]] vi kî-chhú ke [[vùn-sṳ]]; Chûng-koet kin-nui yî [[1964-ngièn]] khôi-sṳ́ sṳ́-yung [[Lâ-tên Sṳ-mû]] vi kî-chhú ke khiung-yû ngi-sṳ̍p-si ke phú-yîm sṳ-mû.
714

次編輯