"Bill Gates" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (機器人 新增: vec:Bill Gates
無編輯摘要
[[File:BillgatesBill Gates in WEF ,2007.jpg|right|thumb|300px|Bill Gates]]
'''Bill Gates''' ([[1955-ngièn]] sṳ̍p-ngie̍t ngi-sṳ̍p-pat ngit -), he yit-miàng [[Mî-koet]] [[khî-ngia̍p-kâ]], [[ngiôn-thí kûng-tshàng-sṳ̂]], [[tshṳ̀-san-kâ]] yî-khi̍p [[Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂]] ke Túng-sṳ-tshòng. Tsó-ngièn kì lâu Paul Allen yit-hí tshóng-li̍p Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂, tsên-ngim Mì-ngiôn CEO lâu sú-sit [[ngiôn-thí sat-kie-sṳ̂]], pin tshṳ̀-yû kûng-sṳ̂ tshêu-ko 8% ke [[phû-thûng kú]], ya-he kûng-sṳ̂ chui-thai ke ke-ngìn [[kú-tûng]]. [[1995-ngièn]] to [[2007-ngièn]] ke Forbes tshiòn-khiù yi-van fu-vung phài-hòng póng-chûng, Bill Gates
lièn-siu̍k sṳ̍p-sâm ngièn he sṳ-kie sú-fu, kì yúng-yû ńg-pak pat-sṳ̍p yi [[Mî-kîm]] ke-ngìn tshòi-sán. [[2008-ngièn]] liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-tshit ngit tsṳn-sṳt thui-tshut Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂.
1

次編輯