"Ngî-ngièn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Ngî-ngièn''' he yit-tho khiung-thùng chhái-yung ke kiêu-thûng fù-ho, péu-tha̍t fông-sṳt lâu chhú-lî kûi-chet. Ngî-ngièn he chṳ́ ngìn-lui kiêu-thûng...)
 
無編輯摘要
[[File:Les familles de langues sans legende.png|right|thumb|350px|Sṳ-kie Ngî-ne fûn-phu thù-on.]]
'''Ngî-ngièn''' he yit-tho khiung-thùng chhái-yung ke [[kiêu-thûng]] fù-ho, péu-tha̍t fông-sṳt lâu chhú-lî kûi-chet. Ngî-ngièn he chṳ́ [[ngìn-lui]] kiêu-thûng só sṳ́-yung ke ngî-ngièn-[[Chhṳ-yèn Ngî-ngièn]]. Yit-pân ngìn tû pit-sî thûng-ko ho̍k-si̍p chhòi-nèn tet-tó ngî-ngièn nèn-li̍t. Ngî-ngièn ke muk-tit he kâu-liù kôn-ngiam, yi-kien, sṳ̂-sióng tén-tén. [[Ngî-ngièn-ho̍k]] chhiu-he chhiùng ngìn-lui [[ngiên-kiu]] ngî-ngièn fûn-lui lâu kûi-chet yì-yèn fat-chán chhut-lòi ke. Ngiên-kiu ngî-ngièn ke [[chôn-kâ]] pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Ngî-ngièn Ho̍k-kâ.
 
1,136

次編輯