"Hiûng-nù" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì Hiûng-nù-ngìn yì-thung to Hiûng-nù
無編輯摘要
[[File:Hsiung-nu-Empire.png|right|thumb|350px|[[Hon-chhèu]] sṳ̀-khì Hiûng-nù ke fa̍t-thung fam-vì.]]
'''Hiûng-nù''' he yit-ke kú-thoi sên-fa̍t chhai [[Êu-Â Thai-liu̍k]] ke [[Yù-mu̍k mìn-chhu̍k]], kì-têu chhai [[Mùng-kú]] chûng-sîm kien-li̍p koet-kâ (Chhièn 209-ngièn - 48-ngièn). Kîn-kí [[ngî-ngièn]] [[ngiên-kiu]] fông-mien ke thôi-lun, Mùng-kú koet-nui yû kôn-tiám ngin-vì Hiûng-nù he hien-chhai [[Mùng-kú-chhu̍k]] ke chhṳ̍t-chiap chú-siên.
 
1,136

次編輯