"Hiûng-nù" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Hiûng-nù''' he yit-ke kú-thoi sên-fa̍t chhai Êu-Â Thai-liu̍k ke Yù-mu̍k mìn-chhu̍k, kì-têu chhai Mùng-kú chûng-sîm kien-li̍p koet-kâ (Chhièn 209-n...
(Sîn hong-mien: '''Hiûng-nù''' he yit-ke kú-thoi sên-fa̍t chhai Êu-Â Thai-liu̍k ke Yù-mu̍k mìn-chhu̍k, kì-têu chhai Mùng-kú chûng-sîm kien-li̍p koet-kâ (Chhièn 209-n...)
(無差異)
1,136

次編輯