"Chhàu Ngui" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Chhâu-Ngùi''' (曹魏, 220-ngièn 12-ngie̍t 10-ngit - 265-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit) he Chûng-koet Hon-chhèu ma̍t-khì Sâm-koet chṳ̂-chûng chui khiòng-tha...
(Sîn hong-mien: '''Chhâu-Ngùi''' (曹魏, 220-ngièn 12-ngie̍t 10-ngit - 265-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit) he Chûng-koet Hon-chhèu ma̍t-khì Sâm-koet chṳ̂-chûng chui khiòng-tha...)
(無差異)
1,136

次編輯