"Fa-ho̍k ngièn-su" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:SolarSystemAbundances.png|right|thumb|250px]]
'''Ngièn-su''' chṳ́ [[chhṳ-yèn-kie]] chûng yit-pak tô-chúng kî-pún ke [[kîm-su̍k]] lâu [[fî kîm-su̍k]] vu̍t-chṳt, kì-têu yù yit-chúng [[ngièn-chṳ́]] chû-sṳ̀n.
 
1,136

次編輯