"Kông-mùn-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kông-mùn-sṳ''' (江門市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén chûng-nàm-phu ke yit-ke Thi-kip-sṳ, thi-chhú Chû-kông Sâm-kok-chû...)
 
無編輯摘要
'''Kông-mùn-sṳ''' (江門市) he [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]] [[Kóng-tûng-sén]] chûng-nàm-phu ke yit-ke [[Thi-kip-sṳ]], thi-chhú [[Chû-kông Sâm-kok-chû]] sî-phu. Kông-mùn-sṳ mien-chit 9541 phìn-fông kûng-lî, [[ngìn-khiéu]] 412.64 van-ngìn.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
1,136

次編輯