"Kî-hài Kûng-chhàng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kî-hài Kûng-chhàng''' he li-yung vu̍t-lî thin-li̍t vì kî-hài ne-thúng tsok fûn-sak, sat-kie, sên-sán khi̍p vì-siû ke kûng-chhàng ho̍k-khô. Liá-ke ho...)
 
無編輯摘要
[[File:Volkswagen W16.jpg|right|thumb|300px]]
[[File:Cad crank.jpg|right|thumb|300px]]
[[File:Supertanker AbQaiq.jpg|right|thumb|300px]]
[[File:Mech 2 3D.png|right|thumb|300px]]
'''Kî-hài Kûng-chhàng''' he li-yung [[vu̍t-lî]] thin-li̍t vì kî-hài ne-thúng tsok fûn-sak, [[sat-kie]], sên-sán khi̍p vì-siû ke kûng-chhàng ho̍k-khô. Liá-ke ho̍k-khô yêu-khiù ho̍k-yèn yin-yung li̍t-ho̍k, ngie̍t-ho̍k, vu̍t-tsṳt lâu nèn-liòng sú-hèn tén-tén kî-tshú [[khô-ho̍k]] ngièn-lî yû kiúng-kù ke ngin-sṳt, pin li-yung ti-shit fûn-sak tshin-thai lâu thûng-thai vu̍t-tsṳt hì-thúng, tshóng-tsho, sat-kie sṳ̍t-yung ke tsông-tsì, sat-phi, hi-tshòi, hi-khien, kûng-khí tén-tén. Kî-hài [[Kûng-chhàng-ho̍k|Kûng-chhàng]] ke ti-shit khó-yî yin-yung yî [[khì-tshâ]], [[fî-kî]], [[khûng-thiàu]], [[kien-tsuk]], [[khiâu-liông]], [[kûng-ngia̍p]] ngì-hi khi̍p [[kî-hi]].
 
[[Category:Kûng-chhàng-ho̍k]]
[[en:Mechanical Engineering]]
1,136

次編輯