"Daur-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (機器人 新增: zh:达斡尔族
無編輯摘要
'''Tha̍t-vat-ngì-tshu̍k''' (達斡爾族) he [[Chûng-koet]] yit-ke [[Séu-su mìn-tshu̍k]] . Tsú-yeu fûn-phu tshai [[Nui-mùng-kú Tshṳ-tshṳ-khî]] [[Mo̍k-li̍t Tha̍t-ngá Tha̍t-vat-ngì-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-khì]], [[Ngo̍k-vûn-khiet-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-khî]]; Ngìn-khiéu yok 13.2 van-ngìn.
{{Chûng-fà Mìn-tshu̍k}}
[[Category:Chûng-fà Mìn-tshu̍k]]
 
1,136

次編輯