"Yù-tsiâm-vong-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Yù-tsiâm-vong-khî''' (油尖旺區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yit, Kiú-liùng pan-tó sî-nàm-phu. Ngìn-khiéu yok-yû 282,020. yù-tsiâm-vong-khî ...
(Sîn hong-mien: '''Yù-tsiâm-vong-khî''' (油尖旺區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yit, Kiú-liùng pan-tó sî-nàm-phu. Ngìn-khiéu yok-yû 282,020. yù-tsiâm-vong-khî ...)
(無差異)
2,650

次編輯