"Hiông-Kóng Chhàm" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[Chûng-Wàn-Tshàm/Hiông-Kóng-Tshàm(MTR)]]
 
[[Image:Rail Merger interaction game.jpg|200px|thumb|left|港鐵公司之互動[[遊戲]],宣傳兩鐵合併為乘客帶來之「好處」。]]
 
{{NoteTA
匿名使用者