"Kîn-ǹg" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:DSC 7334.JPG|right|thumb|350px|Kîn-ǹg]]
[[File:Humpback_Whale_underwater_shot.jpg|thumb|300px]]
'''Kîn-ǹg''' he [[Hói-yòng]] [[Phú-nen thung-vu̍t]]. Kîn-ǹg kîn-sòng pûn-ngìn chok-vì chok-song kâ-ngâu fe̍t-tsá kûng-ngia̍p sán-phín ke ngièn-liau. Yèn-heu to-liáu [[ngi-sṳ̍p sṳ-ki]] chûng-ya̍p, kîn-ǹg ke su-liòng yí-kîn yîn-vi pú-kîn kûng-ngia̍p ke sṳ̀n-hàng yì-yèn tshiam-tshiam-é kám-séu, sṳ̀n-vì phîn-lìm tshie̍t-tsúng ke sâng-vu̍t. Kîm-ngit thai-tô-su koet-kâ(tshù-liáu [[Ngi̍t-pún]]) tû yí-kîn tshiâm-ha tshiòn-khiù kim-pú-lin, thìn-tsṳ́ pú kîn-kûng-ngia̍p ke tshṳ̀-siu̍k fat-chán.
424

次編輯