"Phiàng-fông kûng-chhak" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
se-mì無編輯摘要
'''Phiàng-fông kûng-tshak''' he yit-tsúng mien-tsit tshet-liòng [[tân-vi]].fù-ho vì '''m<sup>2</sup>'''.
[[zh:平方米]]
208

次編輯