"Tiám-chûng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sṳ̀''' he sṳ̀-kiên ke Tân-vi. *60fûn-tsûng=yit-séu-sṳ̀ *24séu-sṳ̀=yit-ngit
 
無編輯摘要
 
*60[[fûn|fûn-tsûng]]=yit-séu-sṳ̀
*24[[séu24séu-sṳ̀]]=yit-[[ngit]]
3,249

次編輯