"Thòi-vân Hói-hia̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Thòi-vân Hói-hia̍p '''Thòi-vân Hói-hia̍p''' (臺灣海峽) he Thòi-vân-tó lâu Chûng-koet thai-liu̍k Fuk-kien t...)
 
[[File:Taiwan Strait.png|right|thumb|350px|Thòi-vân Hói-hia̍p]]
'''Thòi-vân Hói-hia̍p''' (臺灣海峽) he [[Thòi-vân]]-tó lâu [[Chûng-koet]] thai-liu̍k [[Fuk-kien]] tsṳ̂-kiên ke hói-vet.
Thòi-vân Hói-hia̍p tsui-tsak tshú he Fuk-kien [[Phiàng-thâm-tó]] lâu Thòi-vân [[Sîn-tsuk-yen]] tsṳ̂-kiên, tshṳ̍t-sien khî-lì yit-pak sâm-sṳ̍p kûng-lî, tsui-khôn tshú he Thòi-vân ke [[Meu-phi-thèu]] to [[Tûng-sân-tó]] ke Àu-kok, tshṳ̍t-sien khî-lì si-pak kûng-lî. Hói-vet mien-tsit he liuk-tshiên sâm-pak phiàng-fông kûng-lî, he Chûng-koet khiun-hói chûng tsui-thai ke hói-hia̍p.
 
[[Category:Hói-hia̍p]]
424

次編輯