"Mèu-li̍t-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì Mèu-lî-sṳ yì-thung to Mèu-li̍t-sṳ
無編輯摘要
[[Mèu-li̍t-sṳ]] vi-yî [[Thòi-vân]] sî-pet phu, yok-tshai [[Mèu-li̍t-yen]] ke tsûng-kiên phiên-hiong sî-pet tshu, he Mèu-li̍t-yen chui tshung-yeu ke tû-sṳ, pet yî [[Heu-liùng-hâi]] lâu [[Heu-liùng-tsṳ́n]] kâu-kie, tûng-kak Heu-liùng-hâi lâu [[Thèu-vuk-hiông]] siông-mong, nàm-lìn [[Sî-fù-hiông]], [[Thùng-lò-hiông]]. Tsúng mien-tsit yok sâm-sṳ̍p-tshit phiàng-fông kûng-lî. Tsú-yeu hò-tshôn tshù-liáu Heu-liùng-hâi tsṳ̂-ngoi, song-yû tshôn-ko sî-phu sân-khî ke Heu-liùng-hâi tsṳ̂-liù [[Nàm-sṳ-hâi]]. Chui-thai tshu-mìn tshu̍k-khiùn he [[Hak-kâ-ngìn]], thûng-yung [[ngî-ngièn]] he Si-yen khiông-khiéu [[Hak-kâ-fa]] khi̍p [[Tsûng-vùn]].
 
== Tshṳ̀-ngièn ==
== Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
[[Category:ThòiMèu-vânli̍t-yen]]
 
[[cs:Miao-li]]
2,650

次編輯