"Kûng-chhàng-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Taipei 101 at night.jpg|right|thumb|[[Thòi-pet 101]]]]
[[File:Prefabricated house construction.gif|right|thumb|Kûng-chhàng-ho̍k]]
'''Kûng-chhàng-ho̍k''' he en chhái-yung [[Khô-ho̍k]] lâu [[Kî-su̍t]] ke ngièn-lî lòi kié-kiet [[Ngìn-lui]] mun-thì. Kûng-chhàng-sṳ̂ thûng-ko sióng-siong, phan-ton lâu chhûi-lî, chiong khô-ho̍k, kî-su̍t, [[Sṳ-ho̍k]] khi̍p sṳ̍t-chhien kîn-ngiam yin-yung to sat-kie, chṳ-chho, tui-siong fe̍t-he chhàng-si ke chhâu-chok chûng.
匿名使用者