"Hak-kâ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
'''Hak-kâ''' (客家) he [[Hon mìn-chhu̍k]] tái-hâ ke yit-kî [[mìn-he]], chú-yeu kî-chhu chhai [[Fuk-kian]] sî-nàm, [[Kóng-tûng]] yî-khi̍p [[Kông-sî]]. Chhai [[Thòi-vân]] yî-khi̍p [[Tûng-nàm-â]] ya-yû put-séu.
 
== 分佈 ==
 
大中華:
 
海外:[[英國]]、[[馬來西亞]]、[[印度尼西亞]]、[[新加坡]]、[[牙買加]]
 
 
 
[[Category:Mìn-chhu̍k]]
匿名使用者