"California Lî-kûng Ho̍k-yen" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kâ-chû Lî-kûng Ho̍k-yen''' (California Institute of Technology) he Mî-koet kiú-fu sṳn-miàng ke thai-ho̍k, tshai Kâ-li-fuk-nì-â ke Pha-sat-ti-na̍p, t...)
 
無編輯摘要
[[File:Millikan Library, Caltech.jpg|right|thumb|350px|Kâ-chû Lî-kûng Ho̍k-yen]]
'''Kâ-chû Lî-kûng Ho̍k-yen''' (California Institute of Technology) he [[Mî-koet]] kiú-fu sṳn-miàng ke [[thai-ho̍k]], tshai [[Kâ-li-fuk-nì-â]] ke [[Pha-sat-ti-na̍p]], tshóng-li̍p yî [[1891-ngièn]]. Liá-kiên ho̍k-káu mù-è mo-thai, tsṳ́-yû yit-tshiên miàng ngiên-kiu-sâng lâu kiú-pak miàng pún-khô-sâng, than-he tshai Lî-kûng-khô fông-mien he tshiòn-koet phài-lie̍t thi-ńg.
 
424

次編輯