"Hiông-kóng Thai-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
'''Hiông-kóng- Thai-ho̍k''' (University of Hong Kong香港大學) he [[Hiông-kóng]]高等 kô-tén [[kau-juk]] 學府ho̍k-fú
 
[[Category:Hiông-kóng]]
2,650

次編輯