"Hiông-kóng Thai-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: Hiông-kóng-Thai-ho̍k he Hiông-kóng高等 kau-juk
 
無編輯摘要
Hiông-kóng-Thai-ho̍k (University of Hong Kong香港大學) he [[Hiông-kóng]]高等 [[kau-juk]] 學府
 
[[Category:Hiông-kóng]]
 
[[zh:香港大學]]
[[en:HKU]]
匿名使用者