"Séu Vòng-chṳ́" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

 
[[File:Le_petit_prince.png|right|thumb|250px|Séu-Vòng-Chṳ́ .]]
《'''Séu Vòng-chṳ́''' 》 ([[Fap-ngî]]: Le Petit Prince), he [[Fap-koet]] [[kui-chhu̍k]] [[chok-kâ]], sṳ̂-ngìn, fî-hàng-yèn siên-khi [[Antoine de Saint-Exupéry]] chhóng-chok ke chui chho̍k-miàng ke séu-sot, fat-péu yî 1943-ngièn. Chok-vi Fap-ngî sû-sit chûng yúng-yû chui-tô thu̍k-chá lâu yi̍t-pún ke séu-sot, 《Séu-Vòng-Chṳ́ 》 chên tong-sién Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki Fap-koet chui-kâ thù-sû. Kì he sṳ-kie chui thiong-siau ke thù-sû chṳ̂-yit, phî fân-yi̍t sṳ̀n lióng-pak ńg-sṳ̍p tô-chúng [[ngî-ngièn]] lâu fông-ngièn. Chhiòn sṳ-kie yí-kîn tshiû-chhut lióng-yi tô tshak.
 
557

次編輯