"Astana" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì 唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Astana to Nursultan
無編輯摘要
1 ke phiêu-chhiam: 已被回退
Thi 1 hàng:
'''AstanaNursultan''' he [[Kazakhstan]] ke [[sú-tû]].
{{Â-chû sú-tû}}
[[Category:Kazakhstan]]
6,693

次編輯