"Au-mùn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Au-mùn''' (澳門, [[Phù-thò-ngà-ngî]]: Macau), chhiòn-chhṳ̂n ''Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî'', he [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]] hot-hâ ke lióng-ke Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî tsṳ̂-yit, khì-tsûng [[Au-mùn Pan-tó]] pet-mien lâu Chûng-koet nui-thi lièn-chiap, yì-yèn [[Thún-chái]] lâu [[Lu-fàn]] pún-sṳ̂n he lióng-ke fûn-lì ke [[lì-tó]], than-he heu-khì thiàm-hói kûng-chhàng-sṳ̂ vàn-chhiòn lièn-chiap lióng-ke lì-tó chhṳ̂n-cho Lu-thún-sàng ke thi-thon. Tûng-mien lâu [[Hiông-kóng]] khî-lì sâm-sṳ̍p kûng-lî.
 
 
== Thi-lî ==
==Li̍t-sṳ́ ==
== Hàng-chṳn Khî-va̍k ==
==Sa-khî Fàn-kín ==
== Kûng-khiung Sat-sṳ̂ ==
==Kau-yuk ==
== Lî-hàng ==
==Kîn-chi Fat-chán ==
== Kâu-thûng ==
==Chhâm-siòng ==
== Ngoi-phu Lièn-kiet ==
{{Â-chû}}
{{Provinces of China}}
6,680

次編輯