"Thai-hòn Mìn-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Thai-hòn Mìn-koet''' ({{lang-ko|대한민국/大韓民國}}), kién-chhṳ̂n '''Hòn-koet''', he [[Â-chû]] yit-ke koet-kâ.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
 
==Thi-lî==
== Liâng-thú kiu-fun ==
==Kîn-chi==
== Chṳn-chhṳ ==
==Hàng-chṳn kón-khî==
Thi̍t-phe̍t-sṳ yù 1 chak:
*[[Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho]] (제주특별자치도)
 
== Ngìn-khiéu ==
==Vùn-fa==
== Kau-yuk ==
==Thí-yuk==
== Chhâm-siòng ==
==Chûng-kau==
== Kiûn-sṳ ==
 
{{Â-chû}}
4,935

次編輯