"O-thi-li" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Changed the location map to one with the United Kingdom shaded grey as we have now left the diabolical EUSSR (thank God).)
無編輯摘要
{{Infobox Country
|conventional_long_name koet-kâ= miàng-chhṳ̂n = O-thi-li Khiung-fò-koet
| native_name = {{lang|de|Republik Österreich}}
|image_flag koet-khì vùn-khien-miàng = Flag of Austria.svg
|image_coat khì-ho vùn-khien-miàng = Austria Bundesadler.svg
|motto =
| koet-kâ kiet-ngièn =
|national_anthem koet-kô miàng-chhṳ̂n = Sân-ke thú-thi, Hò-ke thú-thi.
|image_map koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng = EU-Austria.svg
|capital = [[Wien]]
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Wien]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|largest_city = [[Wien]]
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Wien]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|area_km2 koet-thú mien-chit su-kí = 83,871
|area_rank mien-chit phài-miàng = 115
 
| hói-kóng =
| official_languages = [[Tet-vùn]]
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|population_census = 8,292,322
| sṳ̀-khî =
|population_census_rank = 92
| kôn-fông ngî-ngièn = [[Tet-vùn]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|population_density_km2 = 99
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 8,292,322<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
|population_density_rank = 99
| ngìn-khiéu phài-miàng = 92
 
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 99
|leader_title1 = Chúng-thúng
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 99
|leader_name1 = Heinz Fischer
| mìn-chhu̍k = [[O-thi-li-ngìn]]
|leader_title2 = Chúng-lî
| chûng-kau = [[Thiên-chú-kau]]
|leader_name2 = Alfred Gusenbauer
| chú-yeu chiet-ngit =
 
| chṳn-chhṳ thí-chṳ =
| cctld = .at
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = Chúng-thúng
| calling_code = +43
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = Heinz Fischer <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|}}
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt =
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = Alfred Gusenbauer <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| mâi-mai li̍t-phiàng-ka su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| phìn-kiûn koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-lui fat-chán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| tûng-ông ngiùn-hòng =
| koet-kâ siong-chṳ̂n =
| koet-kâ koet-kâ thoi-ho =
| koet-chi khî-khî suk-siá = .at
| koet-chi thien-fa khî-ho = +43
|}}
'''O-thi-li''' (奧地利) he [[Êu-chû]] yit-ke koet-kâ.
 
4,828

次編輯