"Thai-hòn Mìn-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂nconventional_long_name = Thai-hòn Mìn-koet
| native_name = 대한민국
|image_flag koet-khì vùn-khien-miàng = Flag of South Korea.svg
|image_coat khì-ho vùn-khien-miàng = Coat_of_arms_of_South_Korea.svg
|motto koet-kâ kiet-ngièn = hó-sṳ́ kóng-thai ngìn-lui tet-yit
|national_anthem koet-kô miàng-chhṳ̂n = Oi-koet-kô
|image_map koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng = Locator map of South Korea.svg
|capital koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Seoul]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|largest_city = [[Seoul]]
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Seoul]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|area_km2 koet-thú mien-chit su-kí = 99,646
|area_rank mien-chit phài-miàng = 108
 
| hói-kóng =
| official_languages = [[Hòn-koet-ngî]]
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|population_census = 49,024,737
| sṳ̀-khî =
|population_census_rank = 25
| kôn-fông ngî-ngièn = [[Hòn-koet-ngî]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|population_density_km2 = 480
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 49,024,737<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
|population_density_rank = 18
| ngìn-khiéu phài-miàng = 25
 
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 480
|leader_title1 = Chúng-thúng
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 18
| mìn-chhu̍kleader_name1 = [[Hòn-koetMoon Jae-ngìnin]]
|leader_title2 = Chúng-lî
| chûng-kau =
|leader_name2 = Hwang Kyo-ahn
| chú-yeu chiet-ngit =
| cctld = .kr
| chṳn-chhṳ thí-chṳ =
| calling_code = +82
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = Chúng-thúng
|}}
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = [[Moon Jae-in]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt =
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = Hwang Kyo-ahn<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| mâi-mai li̍t-phiàng-ka su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| phìn-kiûn koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-lui fat-chán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| tûng-ông ngiùn-hòng =
| koet-kâ siong-chṳ̂n =
| koet-kâ koet-kâ thoi-ho =
| koet-chi khî-khî suk-siá = .kr
| koet-chi thien-fa khî-ho = +82
|}}
'''Thai-hòn Mìn-koet'''({{lang-ko|대한민국/大韓民國}}) he [[Â-chû]] yit-ke koet-kâ.
 
4,936

次編輯