"Fu̍k-vu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:523F:F400:5C84:EB3E:B984:7F2Ctui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Addbot ke chui-heu yit-ke pán-pún
無編輯摘要
4 ke phiêu-chhiam: 已被回退 Sṳ-kok-fa phiên-siá sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì Fî-fu̍k yù 2804:D55:523F:F400:5C84:EB3E:B984:7F2Ctui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Addbot ke chui-heu yit-ke pán-pún
 
Thi 1 hàng:
[[File:2005gdpServices.png|right|thumb|250px]]
tung
'''Fu̍k-vu''' (服務) he chṳ́ vi thâ-ngìn cho-sṳ, pin sṳ́ thâ-ngìn chhiùng-chûng su-yit ke yit-chúng yû-sóng fe̍t-chá mò-sóng ke fa̍t-thung.
 
[[Category:Kîn-chi]]
47

次編輯