"Tao-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:Ponso500px nophoto Tao(48946772).jpgjpeg|right|thumb|200px300px|Tao-chhu̍k]]
'''Tao-chhu̍k''' fe̍t-tsá ham-cho '''Yami-chhu̍k''', he [[Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎]], fûn-phu tshai [[Làn-yí]], [[Thòi-tûng-yen]] tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok ńg-tshiên sâm-pak ngìn.
 
匿名使用者