"Wikimedia Commons" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:521D:6900:AD0D:2671:A50F:C8BDtui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 唐吉訶德的侍從 ke chui-heu yit-ke pán-pún
無編輯摘要
3 ke phiêu-chhiam: 已被回退 sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:521D:6900:AD0D:2671:A50F:C8BDtui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 唐吉訶德的侍從 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[File:Commons-logo-en.svg|thumb|right|200px]]
Wikipediaau-ku]].
'''Wikimedia Commons''', kién-chhṳ̂n '''Commons''', Hon-ngî yîm-yi̍t '''Vì-kî Khiung-yung''' (維基共用), he [[Wikipedia]] ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke [[MediaWiki]] ngiôn-thí, ya he [[Wikimedia]] miàng-hâ ke yit-chak [[wiki]] kie-va̍k. Wikimedia cho khì ke muk-tit he kien-li̍p yit-chak chhṳ-yù ke tóng-on [[chṳ̂-liau-ku]].
 
==Ngoi-pu lièn-kiet==
46

次編輯