"Ngiôn-thí" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Ngiôn-thí''' (軟體) he yit ne-lie̍t on-cheu thi̍t-thin sun-si chû-chṳt ke thien-nó chṳ̂-liau lâu chṳ́-lin. Category:Ngiôn-thí
 
無編輯摘要
'''Ngiôn-thí''' (軟體) he yit ne-lie̍t on-cheu thi̍t-thin sun-si chû-chṳt ke [[thien-nó]] chṳ̂-liau lâu chṳ́-lin.
 
[[Category:Ngiôn-thí]]
匿名使用者