"Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
無編輯摘要
 
[[File:World_Health_Organization_Logo.svg|right|thumb|300px|Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt.]]
[[File:World_Health_Organization_membership_status_map.png|right|thumb|300px|]]
'''Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt''' ([[Yîn-ngî]]: World Health Organization) he [[Lièn-ha̍p-koet]] chôn-mùn kî-kèu chṳ̂-yit, koet-chi chui-thai ke kûng-khiung ví-sên chû-chṳt, chúng-phu sat-yî [[Sui-sṳ]] [[Geneva]], he koet-chi sông chui-thai ke chṳn-fú kiên ví-sên kî-kèu. Kîn-kí《Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt Chû-chṳt-fap》, Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt ke chûng-chṳ́ he "Sṳ́ sṳ-kie kok-thi ke ngìn-mìn nèn-tet kô-súi-chún ke khien-không". Chṳ 2019-ngièn, Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt khiung yû 194-ke sṳ̀n-yèn-koet.
62

次編輯