"Stamford Raffles" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 173.191.85.234tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k S205644 ke chui-heu yit-ke pán-pún
無編輯摘要
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Fî-fu̍k yù 173.191.85.234tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k S205644 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
[[File:StamfordRaffleStamfordRaffles.jpeg|right|thumb|300px|Stamford Raffles.]]
'''Sir Thomas Stamford Bingley Raffles''' (1781-ngièn 7-ngie̍t 6-ngit-1826-ngièn 7-ngie̍t 5-ngit) he Jason[[Yîn-koet]] sṳ̀kechhṳ̍t-mìn sṳ̀-khì chhung-yeu ke chṳn-chhṳ-kâ. [[Sîn-kâ-po]] hói-kóng sàng-sṳ ke chhóng-kien-chá (1819-ngièn) , Yîn-koet yén-tûng chhṳ̍t-mìn ti-koet ke thien-kî ngìn chchṳ̂-yit. Kì ke chú-yeu kung-hien pâu-koat kien-li̍p [[Sîn-kâ-po]] sṳ̀n-vì [[Êu-chû]] lâu [[Â-chû]] chṳ̂-kiên ke koet-chi kóng-héu.
 
[[Category:Sîn-kâ-po]]
[[Category:Yîn-koet]]
47

次編輯