"Laos" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Liàu-koet to Laos
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî =
| kôn-fông ngî-ngièn = [[LiàuLao-ngî]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 5,635,967<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 101
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 24
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 146
| mìn-chhu̍k = [[Ye̍t-nàmLao-ngìn]]
| chûng-kau =
| chú-yeu chiet-ngit =
4,738

次編輯