"Nàm Georgia lâu Nàm Sandwich Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox Country
|name = Nàm Georgia lâu Nàm Sandwich Khiùn-tó
|native_name = {{lang|en|South Georgia and the South Sandwich Islands}}
| image_flag = Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg
| image_coat = Coat of arms of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg
|motto =
|national_anthem =
| image_map = South Georgia and the South Sandwich Islands in United Kingdom.svg
|capital =
|capital2 = [[King Edward Point]]
|area_km2 =
|area_rank =
|population_census =
|population_census_year =
|population_census_rank =
|population_density_km2 =
|population_density_rank =
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
}}
'''Nàm Georgia lâu Nàm Sandwich Khiùn-tó''' he [[Yîn-koet]] chhai [[Nàm Mî-chû]] ke yit chak [[hói-ngoi liâng-thi]].
 
4,827

次編輯