"Pet Mariana Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Pet Mariana Khiùn-tó''' (Yîn-ngî: {{lang|en|Northern Mariana Islands}}) he Mî-koet chhai Thai-yòng-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi. {{Mî-koet}} …)
 
無編輯摘要
 
{{Mî-koet}}
{{Thai-yòng-chû}}
{{Authority control}}
[[Category:Mî-koet]]
[[Category:Thai-yòng-chû]]
4,827

次編輯