"Falkland Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
| chú-yeu chiet-ngit =
| chṳn-chhṳ thí-chṳ =
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = Chúng-thúng tuk
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = Nigel Haywood<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt =
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = ChúngHàng-chṳn chóng-kôn
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = Keith Padgett<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
4,713

次編輯