"Nàm Georgia lâu Nàm Sandwich Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Nàm Georgia lâu Nàm Sandwich Khiùn-tó''' he Yîn-koet chhai Nàm Mî-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi. Category:Yîn-koet Category:Nàm Mî-chû…)
 
無編輯摘要
'''Nàm Georgia lâu Nàm Sandwich Khiùn-tó''' he [[Yîn-koet]] chhai [[Nàm Mî-chû]] ke yit chak [[hói-ngoi liâng-thi]].
 
{{Nàm Mî-chû}}
{{authority control}}
[[Category:Yîn-koet]]
[[Category:Nàm Mî-chû]]
4,827

次編輯