"Kau-fòng Sixtus 2-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Sixtus 2-sṳ''' ({{bd|215-ngièn||258-ngièn|8-ngie̍t 6-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 257-ngièn chṳ 258-ngiè…)
 
無編輯摘要
 
[[File:Altenfelden - Hochaltar - Papst Sixtus II. 1858.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Sixtus 2-sṳ''' ({{bd|215-ngièn||258-ngièn|8-ngie̍t 6-ngit}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 257-ngièn chṳ 258-ngièn chhai-ngim.