"Chûng-fà Mìn-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Chûng-fà Mìn-koet''', chhai koet-chi siông yit-pân kién-chhṳ̂n '''Thòi-vân''', he [[Tûng-Â]] ke yit-chak [[khiung-fò-koet]], kîm-ha thúng-chhṳ [[Thòi-vân]]-tó, [[Phàng-fù]], [[Kîm-mùn]], [[Mâ-tsú-tó]] lâu fu-khiun ke séu-tó.
 
[[1912-ngièn]], [[Chûng-koet (thi-khî)|Chûng-koet]] ke [[ChhîngChhîn-chhèu]] me̍t-mòng, [[Sûn Chûng-sân]] chhai [[Chûng-koet Thai-liu̍k]] sṳ̀n-li̍p [[Chûng-fà Mìn-koet (1912–1949)|Chûng-fà Mìn-koet]]. [[1949-ngièn]], Chûng-fà Mìn-koet chṳn-fú thò to Thòi-vân, [[Chûng-koet Khiung-sán-tóng]] chhai Chûng-koet Thai-liu̍k kien-li̍p [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]]. 1971-ngièn, Chûng-fà Mìn-koet sṳt-hi khì chhai [[Lièn-ha̍p-koet]] ke sit-vi yî-heu, "Chûng-koet" chhai koet-chi siông yit-pân chṳ́ Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.
==Chhai khon==
*[[Chûng-fà Mìn-koet (1912–1949)]]
4,508

次編輯