"Sṳ̍t fan-tâm-é" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sṳ̍t fan-tâm-é'''(食飯擔仔; Ho̍k-ló-fa: ''Chia̍h-pn̄g-taⁿ'') he Thòi-vân Yùn-lìm-yen Pô-chûng-hiông(褒忠鄉) lâu Tûng…)
 
無編輯摘要
[[檔案:2019 Shoulder Pole Rice Eating.jpg|縮圖|Sṳ̍t fan-tâm-é]]
'''Sṳ̍t fan-tâm-é'''(食飯擔仔; [[Mén-nàm-ngî|Ho̍k-ló-fa]]: ''Chia̍h-pn̄g-taⁿ'') he [[Thòi-vân]] [[Yùn-lìm-yen]] [[Pô-chûng-hiông]](褒忠鄉) lâu [[Tûng-sṳ-hiông]](東勢鄉) ke mìn-kiên fa̍t-thung, lâu Pô-chûng yit-kiên kiûng-meu “Mâ-miàng-sân Chṳ́n-ôn-kiûng”(馬鳴山鎮安宮) yû tông-thai ke kôan-he.
171

次編輯