"California" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''California''' he [[Mî-koet]] sî-phu [[Thai-phìn-yòng]] yèn-ngan yit-ke chû, mien-tsit he Mî-koet thi-sâm thai. 1850-nî California kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng. Mò-lun he thi-lî, vu̍t-sán fe̍t-tsá ngìn-khiéu tû-he fî-sòng fàn-yùng. Pûn-ngìn tshṳ̂n-tso "[[kîm]]-chû".
 
== Li̍t-sṳ́ ==
==Fap-li̍t ==
== Tsṳn-fú ==
==Thi-lî ==
== Koet-kâ Kûng-yèn ==
==Kîn-tsi ==
== Ngìn-khiéu ==
==Tshung-yeu Sàng-sṳ ==
== Kau-yuk ==
==Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk==
== Kâu-thûng ==
==Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t ==
== Tshâm-siòng ==
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
{{mî-koet}}