"20 sṳ-ki" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 121.140.88.142tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Xiplus ke chui-heu yit-ke pán-pún
無編輯摘要
se-mì (Fî-fu̍k yù 121.140.88.142tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Xiplus ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[19021901-ngièn]] tsṳ [[19011900-ngièn]] tsṳ ke liá yit-thon khì-kiên pûn tshṳ̂n-tso 20 Sṳ-ki. Liá-thon sṳ̀-kiên chui lin-ngìn tshṳ̂m-khiet ke ki-yit he lióng-tshṳ sṳ-kie thai-tsan, [[Lâng-tsan]] yî-khi̍p tî-sṳt pau-tsà. Tshai liá sṳ-ki, yáng-hióng ngìn chui tshṳ̂m-yén ke he [[Khiung-sán chú-ngi]] tui [[Chṳ̂-pún chú-ngi]] ke thiâu-tsan.
 
[[Category:20 sṳ-ki]]
16

次編輯