"Sâm-yèn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sâm-yèn''' (三垣) Thai-mì-yèn, Chṳ́-mì-yèn, Thiên-sṳ-yèn 3 chak sên-kôn ke thúng-chhṳ̂n. {{Sên-kôn}} Category:Sên-kôn
 
 
'''Sâm-yèn''' (三垣) he [[Thai-mì-yèn]], [[Chṳ́-mì-yèn]], [[Thiên-sṳ-yèn]] 3 chak [[sên-kôn]] ke thúng-chhṳ̂n.
 
 
匿名使用者