"Gung-gung-hi-tsaa" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Kûng-khiung-khì-chhâGung-gung-hi-tsaa 並覆蓋原有重新導向)
無編輯摘要
{{twinLAT-tw|Kûng-khiung-khi-chhâ}}
{{Hakka-Romanisation-IPA-Hanzi}}
'''Gung-gung-hi-tsaa''' (公共汽車) heh ngit zung gaau-thung gung-gi, heh hoh-yi daai haau doh ngin geh ngit zung thaai yang [[hi-tsaa]]. Yu saa ngin giu khi zu. '''Phaa-si''', gaai zi-yim laai-zi [[Yîn-ngî|Yang-wun]] geh tsi-yi "bus".
6,680

次編輯